Strefa Klienta

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO NAŚWIETLANIA W SYSTEMIE CTP

Gotowe materiały cyfrowe należy dostarczać na serwer FTP:

W celu założenia konta na FTP należy wysłać zapotrzebowanie na adres: k.garbino@garbino.pl
Każdorazowe wysłanie plików na serwer FTP powinno być potwierdzone emailem.
Przyjmujemy TYLKO pliki w formacie PDF/X-1a:2001
Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie do standardu ISO, w zależności od rodzaju papieru:
ISOcoated lub ISOuncoated lecz profile nie mogą być osadzone w pliku pdf.

Pliki PDF powinny:

zawierać trim boxy w formacie netto (w przypadku impozycji jest to NIEZBĘDNE !)

być kompozytowe (nie rozseparowane)

być po ostatecznych korektach tekstowych

być wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony

zawierać wszystkie czcionki, najlepiej postscriptowe (embedded)

zawierać strony połączone rozdziałami (nie wysyłać każdej strony osobno, chyba że w przypadku wymian)

zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej produkcji

mieć uwzględnione właściwe marginesy

zawierać zalewki (jeśli pdf tego wymaga)

zawierać min 5mm spadu z każdej strony

zawierać grafiki/zdjęcia w rozdzielczości nie mniejszej niż 220-300dpi

Pliki PDF nie powinny:

zawierać informacji o kątach rastra

być wykonane na serwer OPI

zawierać linii grubości włosa (hairline)

zawierać umieszczonych paserów montażowych (mogą ewentualnie zawierać pasery formatowe).

zawierać przezroczystości

zawierać elementów RGB lub PANTONE w pracach CMYK (elementy te zostana automatycznie rozseparowane na CMYK)

Nazwy plików:

nie wolno umieszczać znaków akcentowych(śćółąźżć), oraz znaków specjalnych (*&^+:, itp)

powinny być związane z nazwą zleceniodawcy i z numeracją stron wg schematu : 0001_0100 nazwa pliku

pliki poprawkowe muszą być przysłane wg takiego samego schematu jak wyżej ale każda strona w oddzielnym pliku. Przy poprawkach przekraczających 10% ilości stron, prosimy o przysłanie ponownie wszystkich plików w całości.

Dodatkowe informacje

Domyślne parametry naświetlania
(gdy zleceniodawca nie określi inaczej):

demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines
demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines

Zachwycaj i wzmacniaj widoczność Twojej marki!

Twórz niezwykłe produkty poligraficzne dzięki wyjątkowym uszlachetnieniom.

Drukarnia Garbino Nidzica