Strefa klienta

Przygotuj poprawnie swoje pliki PDF

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO NAŚWIETLANIA W SYSTEMIE CTP
Gotowe materiały cyfrowe należy dostarczać na serwer FTP:

W celu założenia konta na FTP należy wysłać zapotrzebowanie na adres:
k.garbino@garbino.pl Każdorazowe wysłanie plików na serwer FTP powinno być potwierdzone emailem.
Przyjmujemy TYLKO pliki w formacie PDF/X-1a:2001
Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie do standardu ISO, w zależności od rodzaju papieru:
ISOcoated lub ISOuncoated lecz profile nie mogą być osadzone w pliku pdf.

Pliki PDF powinny:

 • zawierać trim boxy w formacie netto (w przypadku impozycji jest to NIEZBĘDNE !)
 • być kompozytowe (nie rozseparowane)
 • być po ostatecznych korektach tekstowych
 • być wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony e) zawierać wszystkie czcionki, najlepiej postscriptowe (embedded)
 • zawierać strony połączone rozdziałami (nie wysyłać każdej strony osobno, chyba że w przypadku wymian) g) zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej produkcji
 • mieć uwzględnione właściwe marginesy
 • zawierać zalewki (jeśli pdf tego wymaga)
 • zawierać min 5mm spadu z każdej strony
 • zawierać grafiki/zdjęcia w rozdzielczości nie mniejszej niż 220-300dpi

Pliki PDF nie powinny:

 • zawierać informacji o kątach rastra
 • być wykonane na serwer OPI
 • zawierać linii grubości włosa (hairline),
 • zawierać umieszczonych paserów montażowych (mogą ewentualnie zawierać pasery formatowe).
 • zawierać przezroczystości
 • zawierać elementów RGB lub PANTONE w pracach CMYK (elementy te zostana automatycznie rozseparowane na CMYK)

Nazwy plików:
 • nie wolno umieszczać znaków akcentowych(śćółąźżć), oraz znaków specjalnych (*&^+:, itp)
 • powinny być związane z nazwą zleceniodawcy i z numeracją stron wg schematu : 0001_0100 nazwa pliku
 • pliki poprawkowe muszą być przysłane wg takiego samego schematu jak wyżej ale każda strona w oddzielnym pliku. Przy poprawkach przekraczających 10% ilości stron, prosimy o przysłanie ponownie wszystkich plików w całości.

Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni CMYK.
Wszystkie kolory dodatkowe, np. systemu Pantone lub SpotColor muszą być zamienione na CMYK. Dla prac nietypowych m. in. zawierających kolory dodatkowe, konieczne jest dostarczenie próbnego pliku PDF w celu weryfikacji.
Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale.
Teksty i czarne elementy rysunkowe na kolorowych siatkach powinny mieć zadany overprint.
Nie można zadawać overprintów dla koloru białego.
Domyślne parametry naświetlania (gdy zleceniodawca nie określi inaczej):
- liniatura 175lpi (w innym przypadku prosimy o podanie liniatury w zleceniu)
- rozdzielczość 2400dpi
- wszystkie elementy 100%BLACK będą posiadały atrybut overprint i zostana nadrukowane na pozostałe !
- wszelkie kolory dodatkowe lub elementy z zakresu RGB zostana rozseparowane na CMYK !
- zostana usunięte osadzone profile kolorystyczne.
- nie dokonujemy jakichkolwiek ingerencji w plikach zleceniodawcy !